EnglishFrançaisภาษาไทย

บริษัท 3MB จำกัด

Banner3mb-last-modeling-notext-test
ทดสอบ Banner3mb-โหลดการสร้างแบบจำลอง-notext
Banner3mb-last-molding-notext-test
Banner3mb โหลดปั้น-notext ทดสอบ
Banner3mb-last-manufacturing-notext-test
Banner3mb สุดท้ายผลิต-notext ทดสอบ

แม่พิมพ์

วัตถุดิบ

วัตถุดิบที่เราใช้จะอยู่ภายใต้แนวความคิดที่ทันสมัย​​ของวัสดุคอมโพสิทแต่ละตัว(เส้นใยแก้ว, เส้นใยคาร์บอน, เส้นใยธรรมชาติ,เรซิน …) ซึ่งได้รับการคัดเลือกมาอย่างดี
นอกจากนี้เรายังมีการเพิ่มชิ้นส่วนทางเทคนิคและซับซ้อน เพื่อความคงทนและสวยงาม ผสมผสานใส่เข้ากับผลิตภัณฑ์คอมโพสิทของเรา (เช่นเหล็ก, สแตนเลส, อลูมิเนียม…) จากเครือข่ายซัพพลายเออร์ที่มีคุณภาพของเรา

การสร้างต้นแบบ

ในระหว่างขั้นตอนการสร้างต้นแบบ จะเป็นการทำงานของวิศวกรกับช่างฝีมือที่มากความสามารถกับประสบการณ์ ทำให้เราสามารถสร้างต้นแบบที่มีสภาพสมบูรณ์เหมือนผลิตภัณฑ์จริง(ผิวแต่ละด้าน) และถูกต้องได้สัดส่วน (เรขาคณิต) ซึ่งจะทำให้ได้แม่พิมพ์ที่มีประสิทธิภาพสูงในขั้นตอนการผลิต

พื้นผิว

เทคนิคนวัตกรรมใหม่ๆสำหรับการสร้างแม่พิมพ์จะถูกทำการศึกษาและทำการทดสอบอย่างสม่ำเสมอโดยทีมงานของเรา (hand layup, light RTM, resin infusion) …)

เรขาคณิต

หากจำเป็น เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยจะถูกนำมาใช้ในการควบคุม เพื่อให้สามารถสร้างต้นแบบที่ได้สัดส่วนรูปทรงเรขาคณิตที่มีความซับซ้อน